در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

جزوه حقوق مدني 3

جزوه حقوق مدني 3 جزوه حقوق مدني 3

ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣

(ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادها)

اهميت درس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣:‬ ‫اﯾﻦ درس از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ دروس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.‬

 

 

 

جزوه اي كه هم اكنون پيش روي شما دانشجوي عزيز قرار دارد، اقداميست تدوين شده از مطالب اساسي و مهم به شيوه ثليث و روان براي به خاطر سپاري نكات و قواعد مهم حقوق مدني 3

اميد است كه اين جزوه كه تلخيصي از حقوق مدني 3 ميباشد، بتواند جهت يادگيري بهتر دوستان مفيد واقع گردد.

‫ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :‬‫ﻣﺤﻮر اﺻﻠﻲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺎدﻩ 300 ﺗﺎ ﻣﺎدﻩ 381 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع هم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺷﻮد.‬

‫ﻣﻨﺎﺑﻊ درس:‬١- ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادها دورﻩ ٥ ﺟﻠﺪي - دكتر ﻧﺎﺻﺮ كاتوزﻳﺎن‬‫٢- اﻋﻤﺎل ﺣﻘﻮﻗﻲ‬ - ‫دكتر ﻧﺎﺻﺮ كاﺗﻮزﻳﺎن‬٣- ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ‬ - دكتر ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻦ اﻣﺎﻣﻲ‬٤- ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ٣ - دكتر ﻣﻬﺪﯼ ﺷﻬﻴﺪﯼ‬٥- ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﺮاردادها و ﺗﻌﻬﺪات - دكتر ﻣﻬﺪي ﺷﻬﻴﺪي‬‬ و ٦- ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات‬ - ‫دكتر ﻣﻬﺪي ﺷﻬﻴﺪي‬

 

‫ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادهﺎ:‬‫اﯾﻦ درس ﺑﻴﺶ از ﺁن ﮐﻪ ﺣﻔﻈﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻬﻤﯽ و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ دارد ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁن همراﻩ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ.‬

 

تعداد صفحات: 45 صفحه

حجم فايل: 300 KB

ساختار فايل: PDF

قیمت این فایل 3000تومان می باشد

خرید آنلاین

جزوه ی جامع حقوق اداری یک  

جزوه ی جامع حقوق اداری یک


جزوه ی تایپی و نموداری و مدون شده حقوق اداری یکبا توجه به این که مطالب حقوق اداری یک بسیار پراکنده اند اما این مطالب به صورت یکجا

ادامه مطلب  

دانلود رایگان جزوه خلاصه حقوق سازمان های بین الملل  

دانلود رایگان جزوه خلاصه حقوق سازمان های بین الملل


دانلود رایگان جزوه خلاصه حقوق سازمان های بین المللمنبع رشته حقوق دانشگاه پیام نوربر اساس کتاب رضا موس

ادامه مطلب  

جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه ها تالیف باقر انصاری  

جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه ها تالیف باقر انصاری


جزوه و خلاصه درس حقوق رسانه ها تالیف باقر انصاریاز جمله واحدهایی که دانشجویان رشته حقوق باید در 1 ترم بگذر

ادامه مطلب  

جزوه حقوق مدني 5 مبحث خانواده  

جزوه حقوق مدنی 5 مبحث خانواده


جزوه حقوق مدنی 5 مبحث خانوادهتهیه كننده: دكتر دلاور برادران   تعداد صفحات: 97 صفحهحجم فایل: 760KBساختار فایل: PDF

ادامه مطلب  

دانلود جزوه درس حقوق مدني (شرايط اساسي قراردادها)  

دانلود جزوه درس حقوق مدنی (شرایط اساسی قراردادها)


دانلود جزوه درس حقوق مدنی (شرایط اساسی قراردادها) 77صفحه فرمتword فهرست مطالبمعرفی منابع جهت مطالعه. 3

ادامه مطلب  

جزوه کامل حقوق و قوانین منابع طبیعی (جنگلداری)- دانشگاه تهران- دکتر شامخی  

جزوه کامل حقوق و قوانین منابع طبیعی (جنگلداری)- دانشگاه تهران- دکتر شامخی


تعداد صفحه 36فرمت پی دی اف pdfکامل و جامع مناسب برای امتحان کلاسی، کنکور و ازمون

ادامه مطلب  

جزوه حقوق مدني 3  

جزوه حقوق مدنی 3


ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣(ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮاردادها)اهمیت درس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ ٣:‬ ‫اﯾﻦ درس از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ دروس ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ.‬ &

ادامه مطلب  

نمونه سوال پیام نور (حقوق مدني 5 خانواده) رشته حقوق(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور (حقوق مدنی 5 خانواده) رشته حقوق(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور (حقوق مدنی 5 خانواده) رشته حقوق(نیمسال دوم 91-90)

ادامه مطلب  

جزوه كامل حقوق مدني دكتر محمد حسين شهبازي (دستنويس)  

جزوه كامل حقوق مدنی دكتر محمد حسین شهبازی (دستنویس)


جزوه دست نویسدكتر محمد حسین شهبازیبه صورت دست نویس    با كیفیت بسیار عالی و خوش خطجهت آزمونه

ادامه مطلب  

جزوه حقوق تجارت 2 دکتر ربیعبا اسکینی  

جزوه حقوق تجارت 2 دکتر ربیعبا اسکینی

جزوه حقوق تجارت 2  دکتر ربیعبا اسکینیجز.وه کامل منبع حقوق دانشگاه پیام نور با کد درس 1223229 

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1